Studii_nu

Nr. Crt.

Denumire An obtinere

1

Adrian CHIRCU, „O particularitate morfologică în scrierile românești vechi. Adverbul de mod alta (altă, alt)”, în Gabriela Pană Dindelegan, Rodica Zafiu, Isabela Nedelcu (eds), Studii lingvistice. Omagiu Valeriei Guţu Romalo, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2018, p. 49-59. (ISBN 978-606-16-1013-6)

2018

2

Misiriantu Sanda, „Traducători de literatură rusă în România” în Din dragoste de dascăl şi de voroavă: omagiu doamnei profesor Elena Dragoş, la aniversare/ed.: Adrian Chircu, Maria Aldea. Cluj-Napoca: Casa cărţii de ştiinţă, 2019 2019

3

Chivu Gheorghe, „Elemente aromânești în texte literare de la începutul secolului al XIX-lea, în Omagiu profesorului Grigore Brâncuș”, Editura Universității din București, București, 2019, pp. 153-159.

2020

4

Adrian CHIRCU, „Veche terminologie religioasă latinească tălmăcită în limba românească. Observaţii asupra dicţionarului lui Teodor Corbea (Dictiones latinæ cum valachica interpretatione)”, în Text şi discurs religios, nr. 9, Iaşi, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, 2018, p. 39-53.

2018

5

Adrian CHIRCU, „De negativa præfixatione in Dictones latinæ cum valachica interpretatione. Observaţii asupra tălmăcirii de către Teodor Corbea a derivatelor negative latineşti în vorbe româneşti”, în Coman Lupu (ed), Studii romanice. Omagiu profesorilor Florica Dimitrescu şi Alexandru Niculescu, la 90 de ani, vol. I, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2018, p. 235-259. ISBN 978-606-16-0974-1 2018
6 Adrian CHIRCU, „Un sufix slav vrednic de limba română: -elnic. Observaţii asupra dicţionarului Dictiones latinæ cum valachica interpretatione”,în Katalin Balázs, Ioan Herbil (eds.), Lucrările simpozionului internaţional „Dialogul slaviştilor la începutul secolului al XXI-lea” (Cluj-Napoca, 17-19 mai 2018), anul VII, nr. 1, Cluj-Napoca, Casa Cărţii de Ştiinţă, 2019, pp. 183-193.

2020

7

Adrian CHIRCU, „Cuvintele autohtone în Dictiones latinae cum valachica interpretatione”, în Gh. Chivu, Cătălina Vătășescu (eds), Omagiu profesorului Grigore Brâncuș la 90 de ani, București, 2019, Editura Universităţii din București, p.131-142. 2020
8 Adrian CHIRCU, „Echivalarea derivatelor latineşti în –mentum în limba româna veche. Observaţii asupra Dictiones latinæ cum valachica interpretatione”, în Studii şi cercetări de onomastică şi lexicologie (SCOL), anul XII, nr. 1-2, 2019, Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere, Centrul de cercetare PraxLingua Onomastică şi Lexicologie, Craiova, 2019, Editura SITECH, p. 165-176.

2020

9 Ioana BOT, „Eminescu, poetul naționalist, poetul național: câteva repere istorice și o actualizare a dezbaterii”, în Vasile Boari (ed.), Cine sunt românii? Perspective asupra identității naționale, Cluj-Napoca, Școala Ardeleană, 2019, pp. 493-499 (ISBN 978-606-797-399-0) 2020
10 Stelian Pașca-Tușa, Christian religious symbols proofs of unity in fairh in Romanian territories, în Vasile Stanciu și Paul Siladi, „Unitate și identitate. Ortodoxia românilor între comunitatea răsăriteană și dialogul cu Apusul”, Vol.1. Teologie, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2018, pp. 210-224.

2018