Studii

Adrian CHIRCU, „O particularitate morfologică în scrierile românești vechi. Adverbul de mod alta (altă, alt)”, în Gabriela Pană Dindelegan, Rodica Zafiu, Isabela Nedelcu (eds), Studii lingvistice. Omagiu Valeriei Guţu Romalo, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2018, p. 49-59. (ISBN 978-606-16-1013-6)

Misiriantu Sanda, „Traducători de literatură rusă în România” în Din dragoste de dascăl şi de voroavă: omagiu doamnei profesor Elena Dragoş, la aniversare/ed.: Adrian Chircu, Maria Aldea. Cluj-Napoca: Casa cărţii de ştiinţă, 2019 2019

Chivu Gheorghe, „Elemente aromânești în texte literare de la începutul secolului al XIX-lea, în Omagiu profesorului Grigore Brâncuș”, Editura Universității din București, București, 2019, pp. 153-159.

Adrian CHIRCU, „Veche terminologie religioasă latinească tălmăcită în limba românească. Observaţii asupra dicţionarului lui Teodor Corbea (Dictiones latinæ cum valachica interpretatione)”, în Text şi discurs religios, nr. 9, Iaşi, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, 2018, p. 39-53.

Adrian CHIRCU, „De negativa præfixatione in Dictones latinæ cum valachica interpretatione. Observaţii asupra tălmăcirii de către Teodor Corbea a derivatelor negative latineşti în vorbe româneşti”, în Coman Lupu (ed), Studii romanice. Omagiu profesorilor Florica Dimitrescu şi Alexandru Niculescu, la 90 de ani, vol. I, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2018, p. 235-259. ISBN 978-606-16-0974-1 2018

Adrian CHIRCU, „Un sufix slav vrednic de limba română: -elnic. Observaţii asupra dicţionarului Dictiones latinæ cum valachica interpretatione”,în Katalin Balázs, Ioan Herbil (eds.), Lucrările simpozionului internaţional „Dialogul slaviştilor la începutul secolului al XXI-lea” (Cluj-Napoca, 17-19 mai 2018), anul VII, nr. 1, Cluj-Napoca, Casa Cărţii de Ştiinţă, 2019, pp. 183-193.

Adrian CHIRCU, „Cuvintele autohtone în Dictiones latinae cum valachica interpretatione”, în Gh. Chivu, Cătălina Vătășescu (eds), Omagiu profesorului Grigore Brâncuș la 90 de ani, București, 2019, Editura Universităţii din București, p.131-142. 2020

Adrian CHIRCU, „Echivalarea derivatelor latineşti în –mentum în limba româna veche. Observaţii asupra Dictiones latinæ cum valachica interpretatione”, în Studii şi cercetări de onomastică şi lexicologie (SCOL), anul XII, nr. 1-2, 2019, Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere, Centrul de cercetare PraxLingua Onomastică şi Lexicologie, Craiova, 2019, Editura SITECH, p. 165-176.

Ioana BOT, „Eminescu, poetul naționalist, poetul național: câteva repere istorice și o actualizare a dezbaterii”, în Vasile Boari (ed.), Cine sunt românii? Perspective asupra identității naționale, Cluj-Napoca, Școala Ardeleană, 2019, pp. 493-499 (ISBN 978-606-797-399-0) 2020

Stelian Pașca-Tușa, Christian religious symbols proofs of unity in fairh in Romanian territories, în Vasile Stanciu și Paul Siladi, „Unitate și identitate. Ortodoxia românilor între comunitatea răsăriteană și dialogul cu Apusul”, Vol.1. Teologie, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2018, pp. 210-224.

Ioana Bican (Bot), „Imaginarul poeziei eminesciene (câteva considerații)”, 2020.

Ioan Chirilă, „Slava Domnului și semnele vizibile ale prezenței Sale în mijlocul poporului ales”, 2020.

Ioan Chirilă, „Înțelegerea conceptului de slavă a Domnului (kavod Yahwe) în contextul teofaniilor vechi-testamentare”, 2020.

Zoica Balaban, Studiu de caz: etnonimul neamț, în vol. Discurs polifonic în Româna ca limbă străină, editori: Cristina Bocoș, Diana Roman, Lavinia-Iunia Vasiu, Presa Universitară Clujeană, 2020

Adrian Chircu, „Alteritatea adverbială dialectală românească”, in Veronica Ana Vlasin, Dumitru Loșonți, Nicolae Mocanu, Rozalia Colciar (éds), Lucrările celui de-al XVIII-lea Simpozion Internațional de Dialectologie (Cluj-Napoca, 30-31 august 2018), Cluj-Napoca, Editurile Argonaut & Scriptor (în curs de publicare).

Corina Iosif, Broadcasting Traditions – Folklore as Media Product Under the Communist Rule (Radio Cluj, 1952–1985). In Pál-Kovács, Dóra – Szőnyi, Vivien (eds.): The Mystery of Movement. Studies in Honor of János Fügedi. Budapest: L’Harmattan, 2020, pp. 74-89. 

Cristina Bumbar, Conceptul „casă” ca element al imaginii lingvistice a lumii la români, ucraineni și ruși, în vol. Studii de limbă, literatură și metodică, vol. XV, Editura Napoca-Star, Cluj-Napoca.

Dana Bizuleanu (Conkan), “Literatura germană din România și paradigma post-monolingvă”, Steaua, nr. 5, 2020, p. 29-33;

Corin Braga, „Literatura fluxului de conștiință (I) Perioada interbelică”, Steaua, nr. 8, 2020, p. 26-37;

Corin Braga, „Literatura fluxului de conștiință (II) Perioada postbelică”, Steaua, nr. 9, 2020, p. 28-35;

Marius Conkan, „Lumi alternative: Genul SF și fantasy în România”, Steaua, nr. 4, 2020, p. 34-38;

Laura T. Ilea, „Imaginarul exilului și al diasporei (I)”, Steaua, nr. 3, 2020, p. 9-14;

Laura T. Ilea, „Imaginarul exilului și al diasporei (II)”, Steaua, nr. 3, 2020, p. 4-10;

Ion Pop, „Provocările avangardei (I)”, Steaua, nr. 8, 2020, p. 18-23;

Ion Pop, Provocările avangardei (II)”, Steaua, nr. 9, 2020, p. 9-26;

Eleonora Sava, „Motive și simboluri cronospațiale în imaginarul folcloric românesc”, Steaua, nr. 3, 2020, p. 4-7.

Onețiu Elena, „Ascultarea glasului Dumnezeului celui viu și rămânerea în viață. Repere exegetice la Deuteronom 4, 33” în Studia Theologica Doctoralia, vol. XI, Editura Doxologia, Iași, 2019, pp. 59-71

Orlich Ileana,“Imaginarul religios românesc în poezia lui Bacovia și Blaga”, în American Romanian Academy ARA Journal (new series) Arts and Humanities vol. 36.1, Hayward, CA, 2019. pp. 40-45

Liviu Malița, Emanciparea femeii in dramaturgia realismului socialist, in Steaua, nr. 11-12/2019, pp. 68-71.

Corina Iosif, Broadcasting Traditions – Folklore as Media Product Under the Communist Rule (Radio Cluj, 1952–1985). In Pál-Kovács, Dóra – Szőnyi, Vivien (eds.): The Mystery of Movement. Studies in Honor of János Fügedi. Budapest: L’Harmattan, 2020, pp. 74-89. 

Zoica Balaban, Heteroimaginea la români. Studiu de caz: etnonimul neamț, in Elena Platon, Cristina Bocoș, Diana Roman și Lavinia Vasiu (eds.), Discurs polifonic în Româna ca limbă străină (RLS), Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2020, p. 435-445.