Proiect 5

Imaginarul și patrimoniul artistic românesc

Al cincilea proiect ROMIMAG face o sinteză asupra Imaginarului și patrimoniului artistic al românilor, sub toate formele sale: pictură și sculptură, arhitectură, muzică, teatru și artele  spectacolului, cinematografie și noile media. În arta românească, imaginarul a fost marcat de o căutare permanentă a identităţii, nu neapărat a uneia naționale în sens politic, cât mai ales o identitate relevantă sub aspectul practicilor artistice româneşti în context european. Apelând la mai multe  metodologii, genetică, istoricistă și comparatistă, proiectul dezvoltă o analiză interdisciplinară, care implică mai multe arte și relațiile lor complexe în construirea imaginarelor artistice românești, abordate ca forme fluide de patrimoniu și ca vectori de circumscriere identitară.