Proiect 4

Imaginarul religios românesc

Al patrulea proiect ROMIMAG are în vedere Imaginarul religios al românilor. Antropologii contemporani privesc religiile drept sisteme autonome și autosuficiente, capabile să ofere o înțelegere funcțională și completă asupra lumii, care dau specificul identitar al comunităților respective. Analiza credințelor religioase din România, de la cultele antichității la creștinism, în toate formele și confesiunile sale, este nu doar o modalitate de conservare a diversității culturale,  ci  și  o  formă   de practică socială pentru învățarea respectului reciproc, a acceptării diferenței. De asemenea, ea face posibilă o evaluare nu doar a patrimoniului religios spiritual, ci și a celui material, constituit din așezăminte, icoane, vitralii, fresce, biblii, manuscrise, texte imprimate etc.