Proiect 2

Imaginarul literar românesc

Al doilea proiect ROMIMAG este dedicat cercetării Imaginarului literar din România, ca o componentă fundamentală a moștenirii culturale, a identității noastre naționale și locale. Ca metodologie, echipa de cercetare propune o abordare a literaturii pornind de la conceptul inovativ de imaginar social, cultural și artistic, creat de școala franceză reprezentată de G. Bachelard, G. Durand, J-J. Wunenburger etc. Spre deosebire de diversele istorii ale literaturii române, originalitatea abordării constă în structurarea materialului pebaza conceptului durandian de „bazin semantic”, care permite o analiză a constelațiilor de imagini și simboluri ce traversează mai multe epoci, depășind împărțirea tradițională pe secole și grupuri de scriitori.