Proiect 2

Imaginarul literar românesc

Al doilea proiect ROMIMAG este dedicat cercetării Imaginarului literar din România, ca o componentă fundamentală a moștenirii culturale, a identității noastre naționale și locale. Ca metodologie, echipa de cercetare propune o abordare a literaturii pornind de la conceptul inovativ de imaginar social, cultural și artistic, creat de școala franceză reprezentată de G. Bachelard, G. Durand, J-J. Wunenburger etc. Spre deosebire de diversele istorii ale literaturii române, originalitatea abordării constă în structurarea materialului pebaza conceptului durandian de „bazin semantic”, care permite o analiză a constelațiilor de imagini și simboluri ce traversează mai multe epoci, depășind împărțirea tradițională pe secole și grupuri de scriitori.

Neagoe Basarab şi fiul său, Theodosie, fragment de icoană din sinodikonul mănăstirii Dionisiu, Athos

Vasile Voiculescu, Poeme cu îngeri, Editura Fundaţiei Culturale Principele Carol (1927)

Mormântul lui Andrei Mureşanu (1816‑1863) din Braşov (Foto: cc@ by Dan Mihai Pitea)

România revoluţionară, pictură de Constantin Daniel Rosenthal (1850)

Proclamarea Unirii, pictură de Theodor Aman (1861)

Muza mahalalei, pictură de Apcar Baltazar

Ţărancă cu maramă, pictură de Nicolae Grigorescu

Podul peste Dâmboviţa către Mănăstirea Mihai Vodă, pictură de Luigi Mayer, The New York Public Library

Adrian Schiop, Soldaţii. Poveste din Ferentari, Polirom (2017), roman ecranizat în regia Ivanei Mladenovic (2017)

Jurnalul SF, nr. 1, 1992