Proiect 1

Patrimoniu şi imaginar lingvistic românesc

Primul proiect ROMIMAG explorează Patrimoniul și imaginarul lingvistic din România. Echipa de cercetători abordează limba română ca un element esențial în definirea identității naționale și de grup și ca un instrument important de conservare a moștenirii „imateriale”, spirituale, a unei comunități. Cercetarea îmbină în mod inovativ două perspective asupra limbii, cea patrimonială şi cea a imaginarului lingvistic, cu scopul  de  a  releva  cele mai importante etape ale devenirii limbii române, precum și câteva dintre reprezentările asupra acesteia. Ea va oferi o sinopsă istorică comprehensivă, pe fluxuri imaginare transversale, care depășesc interpretările clasice ale faptelor de limbă, deschizând noi căi de analiză.