Program comun de CDI

Program comun de Cercetare Dezvoltare lnovare (CDI), dezvoltat intre Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB), Academia Romana Filiala Cluj-Napoca (AR-FCJ) și Universitatea Nafionala de Arte din București
(UNARTE), parteneri in implementarea proiectului:

„Enciclopedia imaginariilor din Romania. Patrimoniu istoric și identitati cultural-lingvistice” se regăsește aici.