Congresul international din anul 2020

În vederea promovării internaționale a Enciclopediei și a integrării cercetărilor români implicați în redactarea ei în cercetarea internațională, programul ROMIMAG a prevăzut organizarea în luna iunie 2020 a celui de-al patrulea Congres al CRI2i. Până acum CRI2i a organizat trei congrese internaționale, cel de la Cluj-Napoca urmând să fie cel de-al patrulea. Organizarea a cuprins următoarele etape: – Lansarea Callului, cu tema “Imaginaires de l’identité. Auto-images et représentations de soi”, pe rețeaua de comunicare a CRI2i și alte platforme (Academia.edu, Fabula). Direcțiile de cercetare propuse sunt: Identité et imaginaire (théories, concepts et méthodes); Imagologies : auto-images et hétéro-images; Imaginaires historiques (récits historique, lieux de la mémoire etc.); Imaginaires géographiques; Imaginaires sociaux et politiques (politiques nationalistes, etc.); Imaginaires religieux (christianisme, Islam, mythes non européens, boudhisme, taoisme, etc.); Imaginaires littéraires, artistiques, cinématographiques, new media etc.; Imaginaires du quotidien; Psychologie biographique, autobiographie; Postcolonialisme et études culturelles. – Recepția propunerilor de comunicări. Au fost primite în total 89 de propuneri (titlu, abstract și scurt CV). – Comitetul de selecție, alcătuit din Jean-Jacques Wunenburger, Ana Tais Martins si Corin Braga a selectat un număr de 69 de lucrări astfel: 61 din străinătate și 8 din România (la care se adaugă cei 5 coordonatori ai volumelor ROMIMAG). – Din cauza pandemiei, el a fost amânat pentru perioada 12-14 noiembrie 2020. Din cauza restricțiilor legate de pandemie (dificultăți de deplasare, carantină pentru unii din străini, școala organizată online la majoritatea facultăților din UBB), congresul s-a desfășurat în perioada 12-14 noiembrie 2020, în format online, prin platforma Zoom. – Lucrările propuse pentru congres au fost trimise coordonatorilor revistei Caietele Echinox, în forma finală, respectând foaia de stil, la finalul anului 2020. – În anul 2021 o parte dintre cercetările prezentate în cadrul congresului au fost deja editate și publicate în primul volum din Caietele Echinox (revistă WoS, ERIH+), la editura Mega Print. Primul volum, 40/2021, cu subtitlul Identités collectives, a apărut în luna iunie 2021, ISSN 1582-960X (Romania), DOI: 10.24193/cechinox.2021.40 (detalii asupra conținutului acestuia se regăsesc în raportul aferent etapei a IV-a a proiectului: 2021). Al doilea volum, 41/2021, cu termen de apariție luna octombrie 2021, are drept subtitlu Identités individuelles și drept capitole 1. Identitatea din perspectivă filosofică, 2. Identitatea și literatura, 3. Identitatea și artele. În volumul al doilea va apărea și o prezentare a celor 5 volume ale Enciclopediei, în limba franceză. În felul acesta, cercetarea românească în domeniul imaginarului va beneficia de o publicitate și printr-o publicație care este indexată ISI, ERIH+, UEFISCDI A și ANVUR (Italia) și este difuzată, în afară de tirajul tipărit (prin Biblioteca Lucian Blaga sunt trimise exemplare la cca 60 de biblioteci din întreaga lume), și pe cale electronică, de pe platformele unor baze de date internaționale cum sunt CEEOL, EBSCO, Fabula etc.