Conferinte

Participare la conferinte in anul 2018

  • Ciocoiu Eugenia – Alternatives for Research Valorization: A Case Study for the ROMIMAG Project

Participare la conferinte in anul 2019

  • Chircu Adrian – Un sufix slav vrednic de limba română: -elnic. Observaţii asupra dicţionarului Dictiones latinæ cum valachica interpretatione
  • Roman Diana-Maria, Bocoș Cristina-Mihaela – Utilizarea conectorilor interpropoziţionali în producerea mesajului scris. Nivelul A2
  • Platon Elena – Valorificarea conceptului de lexicultură în domeniul RLS
  • Braga Corin – Utopian Literature: Comparative Studies
  • Ilea Tusa Laura – La littérature féminine en infrarouge. Au-delà du nihilism
  • Ursa-Pop Mihaiela – Constructions of Identity
  • Dan Mădălina, Ciocoiu Eugenia, Bodea Eniko, Mihailă Alin, Crisan Emil – A framework for linking imaginary to culture and other related concepts