Colocviul final din anul 2019

Fiecare dintre cei 5 responsabili de volum a păstrat legătura cu membrii echipei proiectului component aferent care și-au asumat redactare unei intrări/articol din volumul respectiv, organizând o secțiune din colocviul final în care au fost analizate variantele intermediare ale articolelor și s-a oferit feedback în vederea îmbunătățirii și a finalizării acestora, au fost discutate aspectele teoretice și metodologice, au fost stabilite termene și sarcini, au fost prezentate normele finale de redactare și foaia de stil etc.

Cele 5 secțiuni ale coloviului final au avut loc în următoarele date:

  • Proiect 1. Patrimoniu și imaginar lingvistic românesc: 26-27 iunie 2019; Facultatea de Litere
  • Proiect 2. Imaginarul literar românesc: 13-14 iunie 2019, Facultatea de Litere
  • Proiect 3. Imaginarul istoric românesc: 6 iunie 2019, clădirea centrală UBB
  • Proiect 4. Imaginarul religios românesc: 18-19 iunie 2019, Facultatea de Teologie Ortodoxă
  • Proiect 5. Imaginarul și patrimoniul artistic românesc: 7 și 11 iulie 2019, Facultatea de Teatru și Film