Colocviul introductiv din anul 2018

În lunile mai – iunie au avut loc 5 colocvii introductive pentru fiecare proiect component în parte. În cadrul acestor întâlniri s-au prezentat s-a făcut o prezentare a conceptelor care au stat la baza scrierii proiectului și care vor da unitatea celor 5 volume ale Enciclopediei  Imaginariilor (câteva concepte importante sunt: imaginație, imaginal, imaginar, bazin sematic ș.a.). De asemenea, au avut loc discuții cu privire la foia de stil, termenele propuse pentru realizarea fiecărui obiectiv al proiectului etc., iar după aceea s-au dezbătut temele de cercetare propuse pentru fiecare volum în parte.

Cele 5 colocvii introductive au avut loc în următoarele date:

  • Proiect 1. Patrimoniu și imaginar lingvistic românesc: 15 iunie 2018, ora 10, Facultatea de Litere
  • Proiect 2. Imaginarul literar românesc: 25 mai 2018, ora 10, Facultatea de Litere
  • Proiect 3. Imaginarul istoric românesc: 28 mai 2018, ora 13, clădirea centrală UBB
  • Proiect 4. Imaginarul religios românesc: 11 iunie 2018, ora 15, Facultatea de Teologie Ortodoxă
  • Proiect 5. Imaginarul și patrimoniul artistic românesc: 8 iunie 2018, ora 11, Facultatea de Teatru și Televiziune