Articole

Publicatii 2018 

 • Braga Corin –  Vintilã Ivãnceanu: From Oneirism to the Neo-Gothic
 • Teutisan (Pavel) Laura – The Gothic-Absurd Hybrid and the Limits of Representation

Publicatii 2019

 • Stan Adriana-Georgeta –  The Truth within the Text: Paradoxes of Authenticity in Romanian Literature of the 1980s
 • Braga Corin – Altérité et imaginaire
 • Croitoru Corina Ecaterina – Poétique de l’excès : décadentisme et naturalisme dans la littérature roumaine au tournant du siècle (XIXe-XXe)
 • Ilea Tusa Laura – Incendies et le «cinéma accentué»
 • Tudurachi Ligia – Vocation et occasion dans le cénacle de «Sburãtorul» (1919-1943)
 • Püsök Sarolta – Hogyan kerültek kalotaszegi varrottasok a királylány kelengyéjébe?, Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Theologia Reformata Transylvanica
 • Lukács Olga – A katakombafestmények mint „vizuális prédikációk” értelmezése, STUDIA Universitatis Babes-Bolyai, THEOLOGIA REFORMATA TRANSYLVANICA
 • Ștefănescu Maria, Minică Mircea – IMAGINAR LINGVISTIC ŞI MODELE IDENTITARE ÎN LEXICOGRAFIA ROMÂNEASCĂ A SECOLELOR XIX ŞI XX. I. DICŢIONARUL LIMBII ROMÂNE AL LUI LAURIAN ŞI MASSIM, DACOROMANIA
 • Platon Elena – Reflections on the Concept of Linguistic Imaginary/Reflexii despre conceptul de imaginar lingvistic, Studia Universitatis Babeş-Bolyai Philologia
 • Ciocoiu Eugenia, Dan Mădălina, Mihăilă Alin, Crișan Emil-Lucian – Alternatives for Research Valorization: A Case Study for the ROMIMAG Project, International Journal of Information and Learning Technology
 • Ivanovici Daniela-Luminița – Imaginar şi Ideologie în Construirea Caracterului Monoteist si Religiei Dacilor, Astra Salvensis
 • Braga Corin – Le moi et l’autre dans le roman psychologique roumain, Caietele Echinox, 2019.
 • Lukács Olga – Christianized Ancient Symbols in the Imagery of the Catacombs and Their Reflection in Coffered Ceilings, Caietele Echinox, 2019.
 • Toderici Radu – Romanian Cinema in the 1960s: Socialist Modernity vs. Cinematic Modernism, Caietele Echinox, 2019.
 • Bedros Vlad – The Popes of Rome in Post-Byzantine Wall Paintings from Romania, ANASTASIS. Research in Medieval Culture and Art, 2019.
 • Ivanovici Daniela-Luminița – Altarul Reintregirii Nr. 3/2019, p. 103, Altarul Reintregirii, 2019
 • Ivanovici Daniela-Luminița – Credința în existența „ochiului rău” în spațiul românesc – o analiză istorică și teologică, Revista teologica, 2019.

Publicații 2020

 • Teutișan Călin – D. Popovici’s Eclectic Method, Between Biographist Historiography and Critican Didacticism, Transylvanian Review
 • Tudurachi Adrian – «Un comparatisme en base nationale» : la réception ambivalente du comparatisme positiviste dans les petites nations de l’Europe centrale et orientale, TRANSYLVANIAN REVIEW
 • Goldiș Alexandru-Vasile –  Literature and Memory Wars. Representations of Communism in Contemporary Romanian Fiction, Southeastern Europe, Brill Publishing
 • Roman Diana-Maria Observations on the Morphematic Status and on the Parsing of the Romanian Final Vowel –ă in Common Nouns Formed Through Motional Derivation, STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI PHILOLOGIA, 2020.
 • Ursa Anca-Ramona – Hand over heart: National Identity and Ritual in the Romanian Anthem, STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI PHILOLOGIA, 2020
 • Bocoș Cristina-Mihaela – OBSERVATIONS ON THE REALIZATION OF THE MORPHOLOGICAL OPPOSITION OF NUMBER IN NEUTER NOUNS WHOSE ROOT ENDS IN –E, STUDIA UNIVERSITATIS BABES-BOLYAI PHILOLOGIA, 2020.
 • Platon Elena – THE VEGETAL MODEL IN CONCEPTUALISING CREATION, STUDIA UNIVERSITATIS BABES-BOLYAI PHILOLOGIA, 2020.
 • Platon Elena – The Micro-Language – an assault on natural languages?, Lingua. Language and Culture, 2020.
 • Chircu Adrian – Concordances étymologiques et lexico-sémantique entre le français régional et le roumain, STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI PHILOLOGIA, 2020.
 • Hațiegan Anca – 100 de ani de I.L. Caragiale: regândind imaginea națiunii, Vatra, 2020.
 • Bican Ioana – À quoi bon le poète national à l’âge de la littérature mondiale ?, Slovo, Presses de l’INALCO, 2020.
 • Nasta Lavinia-Elena – Imaginarul blestemului – imaginea lingvistică a blestemului, Intertext, 2020.
 • Nasta Lavinia-Elena – The imaginary of the curse. The cultural image of the curse, Journal of Romanian Literary Studies, 2020.
 • Chircu Adrian – De nominum populorum diversitate. Tâlcuirea limbilor ‘popoarelor’ Antichităţii în vechi dicţionare româneşti (Dictiones latinæ cum valachica interpretatione), Dacoromania, 2020.
 • Chircu Adrian – Echivalare şi variaţie afixală în limba română veche. Corespondentele româneşti ale sufixului latinesc -tio, -tionis, în Dictiones Latinae cum Valachica Interpretatione, Limba română, 2020.
 • Ivanovici Daniela-Luminița – Simbolismul peșterii în Tracia și Grecia Antică, Studia Theologica Orthodoxa Doctoralia Napocensia, 2020.
 • Gheorghe Chivu, „Le Roumain littéraire moderne et l’analogisme”, în Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Philologia, 65 (LXV), nr. 4, Cluj-Napoca, 2020, p. 91-102.
 • Adrian Chircu, „Le redoublement syntaxique des adverbes relatifs-interrogatifs et indéfinis (temps, manière et quantité) par les adverbes d’altérité correspondants en roumain actuel”, în Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Philologia, 65 (LXV), nr. 4, Cluj-Napoca, 2020, p. 75-9.
 • Adrian Chircu, „O radiografie a limbii române de la începutul secolului al XX-lea (I. N. Lahovary –Cum s-a stricat limba românească)”, în Annales Universitatis Apulensis. Series Philologica, vol. 21/1, Alba-Iulia, Universitatea „1 Decembrie 1918”, 2020, p. 218-229.
 • Elena Platon, „The „micro-language” – an assault on natural languages?”, în Lingua. Language and culture, XVIII, nr. 2, 2019, p. 67-83
 • Adrian CHIRCU, „Noroadele vremurilor de demult în tâlcuirile lui Teodor Corbea (Dictiones latinæ cum valachica interpretatione)”, în Annales Universitatis Apulensis. Series Philologica, vol. 20/1, Alba-Iulia, Universitatea „1 Decembrie 1918”, 2019, p. 119-132.
 • Corin Braga, „Le moi et l’autre dans le roman psychologique roumain”, în Caietele Echinox, vol. 37, 2019, pp. 66-88;
 • Corin Braga, “Géographies symboliques”, Caietele Echinox, vol. 38, 2020, p. 46-60;
 • Marius Conkan, “Transgressive Spaces in Contemporary Romanian Poetry: A Geocritical Approach”, Caietele Echinox, vol. 38, 2020, p. 138-148;
 • Laura T. Ilea, “Les guerres froides: le film Cold War de Pawel Pawlikowski (2018)”, Caietele Echinox, vol. 38, 2020, p. 87-93,
 • Eleonora Sava, “Images of Time in the Romanian Folk Chronotope”, Caietele Echinox, vol. 38, 2020, p. 236-251;
 • Olga Lukács, „Christianized Ancient Symbols in the Imagery of the Catacombs and Their Reflection in Coffered Ceilings” în Caietele Echinox, 37/ 2019, pp. 299-309.
 • Ivanovici Daniela-Luminița,„Credința în existența „ochiului rău” în spațiul românesc – o analiză istorică și teologică”, Revista teologică, nr. 3, 2019, pp. 188-198.
 • Ivanovici Daniela-Luminița, „Nimic în exces” – oracolul ca agent al coeziunii sociale și religioase în Grecia antică, în Mitropolia Olteniei, nr. 9-12, 2019, pp. 220-234.
 • Stelian Pașca-Tușa şi Ioan Popa-Bota, „Iconizarea bizantină a cetelor îngerești în turla edificiului liturgic”, în Mitropolia Olteniei, nr. 5-8, 2020, pp. 122-140.
 • Mădălina Dan, „Culture as a Multi-Level and Multi-Layer Construct”, în Review of International Comparative Management, Volume 21, Issue 2, May 2020, pp. 226-240
 • Radu Toderici, „Romanian Cinema in the 1960s: Socialist Modernity vs. Cinematic Modernism” în Caietele Echinox, 37/2019, pp. 317-326
 • Pop-Cușeu Ștefana, „Tristan Tzara, Marcel Iancu et la fascination dadaiste pour le recyclage des masques“ în Alternatives Théâtrales, (in curs de publicare articol ERIH)
 • Vlad Bedros, „The Popes of Rome in Post-Byzantine Wall Paintings from Romania” în ANASTASIS. Research in Medieval Culture and Art, Vol. VI, Nr. 2, 2019, pp. 49-66.
 • Corina Iosif, “Traditions” from Folklore Studies to Media Product and the Beginnings of Broadcasting in Romania, Acta Ethnographica Hungarica, Volume 65: Issue 1, 2020, pp. 27–38.
 • Radu Toderici, On the Fringes of the Classless Society: Notes on Constantin Stoiciu’s Film Scripts, Caietele Echinox, 39/2020: Subversions and Censorship, pp. 127-136.
 • Eugenia Ciocoiu, Eniko Bodea, Mădălina Dan, Ioan Chirilă, „A Conceptual Model for the Imaginary: The Role of Symbols”, Journal for the Study of Religions and Ideologies, vol. 19, issue 57, 2020, pp. 32-44

                                                            Publicații 2021

 • Liviu Malița, „The Self-Portrait of Censorship in Socialist Romania”, în Caietele Echinox, nr. 39/2020, Subversions and Censorship: The Relationship between the Writer and Power during the Century of Dictatorships, pp. 23-38, DOI: 10.24193/cechinox.2020.39.02
 • Stelian Pașca-Tușa, Popa-Pota Ioan și Trif Claudia-Cosmina, „The Iconic Representation of the Taboric Light, ”European Journal of Science and Theology, 2021, nr. 2, pp. 151-167.
 • Adrian Chircu, Limba română vorbită în gramaticile din Austria: Ioan Piuariu-Molnar, Gramatică germano-română (1788), în Analele Universităţii din Bucureşti, seria Limba şi literatura română, anul LXIX (69), p. 53-68  (ERIH+)

 • Adrian Chircu, „Le redoublement syntaxique des adverbes relatifs-interrogatifs et indéfinis (temps, manière et quantité) par les adverbes d’altérité correspondants en roumain actuel”, în Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Philologia, 65 (LXV), nr. 4, Cluj-Napoca, Universitatea Babeș-Bolyai, 2020, p. 75-90. (ISI Clarivate Analytics).