Articole

Publicatii: 2018 

 • Braga Corin –  Vintilã Ivãnceanu: From Oneirism to the Neo-Gothic
 • Teutisan (Pavel) Laura – The Gothic-Absurd Hybrid and the Limits of Representation

Publicatii: 2019

 • Stan Adriana-Georgeta –  The Truth within the Text: Paradoxes of Authenticity in Romanian Literature of the 1980s
 • Braga Corin – Altérité et imaginaire
 • Croitoru Corina Ecaterina – Poétique de l’excès : décadentisme et naturalisme dans la littérature roumaine au tournant du siècle (XIXe-XXe)
 • Ilea Tusa Laura – Incendies et le «cinéma accentué»
 • Tudurachi Ligia – Vocation et occasion dans le cénacle de «Sburãtorul» (1919-1943)
 • Püsök Sarolta – Hogyan kerültek kalotaszegi varrottasok a királylány kelengyéjébe?, Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Theologia Reformata Transylvanica
 • Lukács Olga – A katakombafestmények mint „vizuális prédikációk” értelmezése, STUDIA Universitatis Babes-Bolyai, THEOLOGIA REFORMATA TRANSYLVANICA
 • Ștefănescu Maria, Minică Mircea – IMAGINAR LINGVISTIC ŞI MODELE IDENTITARE ÎN LEXICOGRAFIA ROMÂNEASCĂ A SECOLELOR XIX ŞI XX. I. DICŢIONARUL LIMBII ROMÂNE AL LUI LAURIAN ŞI MASSIM, DACOROMANIA
 • Platon Elena – Reflections on the Concept of Linguistic Imaginary/Reflexii despre conceptul de imaginar lingvistic, Studia Universitatis Babeş-Bolyai Philologia
 • Ciocoiu Eugenia, Dan Mădălina, Mihăilă Alin, Crișan Emil-Lucian – Alternatives for Research Valorization: A Case Study for the ROMIMAG Project, International Journal of Information and Learning Technology
 • Ivanovici Daniela-Luminița – Imaginar şi Ideologie în Construirea Caracterului Monoteist si Religiei Dacilor, Astra Salvensis
 • Braga Corin – Le moi et l’autre dans le roman psychologique roumain, Caietele Echinox, 2019.
 • Lukács Olga – Christianized Ancient Symbols in the Imagery of the Catacombs and Their Reflection in Coffered Ceilings, Caietele Echinox, 2019.
 • Toderici Radu – Romanian Cinema in the 1960s: Socialist Modernity vs. Cinematic Modernism, Caietele Echinox, 2019.
 • Bedros Vlad – The Popes of Rome in Post-Byzantine Wall Paintings from Romania, ANASTASIS. Research in Medieval Culture and Art, 2019.
 • Ivanovici Daniela-Luminița – Altarul Reintregirii Nr. 3/2019, p. 103, Altarul Reintregirii, 2019
 • Ivanovici Daniela-Luminița – Credința în existența „ochiului rău” în spațiul românesc – o analiză istorică și teologică, Revista teologica, 2019.

Publication 2020

 • Teutișan Călin – D. Popovici’s Eclectic Method, Between Biographist Historiography and Critican Didacticism, Transylvanian Review
 • Tudurachi Adrian – «Un comparatisme en base nationale» : la réception ambivalente du comparatisme positiviste dans les petites nations de l’Europe centrale et orientale, TRANSYLVANIAN REVIEW
 • Goldiș Alexandru-Vasile –  Literature and Memory Wars. Representations of Communism in Contemporary Romanian Fiction, Southeastern Europe, Brill Publishing
 • Roman Diana-Maria Observations on the Morphematic Status and on the Parsing of the Romanian Final Vowel –ă in Common Nouns Formed Through Motional Derivation, STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI PHILOLOGIA, 2020.
 • Ursa Anca-Ramona – Hand over heart: National Identity and Ritual in the Romanian Anthem, STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI PHILOLOGIA, 2020
 • Bocoș Cristina-Mihaela – OBSERVATIONS ON THE REALIZATION OF THE MORPHOLOGICAL OPPOSITION OF NUMBER IN NEUTER NOUNS WHOSE ROOT ENDS IN –E, STUDIA UNIVERSITATIS BABES-BOLYAI PHILOLOGIA, 2020.
 • Platon Elena – THE VEGETAL MODEL IN CONCEPTUALISING CREATION, STUDIA UNIVERSITATIS BABES-BOLYAI PHILOLOGIA, 2020.
 • Platon Elena – The Micro-Language – an assault on natural languages?, Lingua. Language and Culture, 2020.
 • Chircu Adrian – Concordances étymologiques et lexico-sémantique entre le français régional et le roumain, STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI PHILOLOGIA, 2020.
 • Hațiegan Anca – 100 de ani de I.L. Caragiale: regândind imaginea națiunii, Vatra, 2020.
 • Bican Ioana – À quoi bon le poète national à l’âge de la littérature mondiale ?, Slovo, Presses de l’INALCO, 2020.
 • Nasta Lavinia-Elena – Imaginarul blestemului – imaginea lingvistică a blestemului, Intertext, 2020.
 • Nasta Lavinia-Elena – The imaginary of the curse. The cultural image of the curse, Journal of Romanian Literary Studies, 2020.
 • Chircu Adrian – De nominum populorum diversitate. Tâlcuirea limbilor ‘popoarelor’ Antichităţii în vechi dicţionare româneşti (Dictiones latinæ cum valachica interpretatione), Dacoromania, 2020.
 • Chircu Adrian – Echivalare şi variaţie afixală în limba română veche. Corespondentele româneşti ale sufixului latinesc -tio, -tionis, în Dictiones Latinae cum Valachica Interpretatione, Limba română, 2020.
 • Ivanovici Daniela-Luminița – Simbolismul peșterii în Tracia și Grecia Antică, Studia Theologica Orthodoxa Doctoralia Napocensia, 2020.