ROMIMAG

 

Enciclopedia imaginariilor din România. Patrimoniu istoric și identități cultural-lingvistice (ROMIMAG)

Cod proiect: PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0326, nr. Contract 49PCCDI din 01/03/2018

Programul Enciclopedia imaginariilor din România. Patrimoniu istoric și identități cultural-lingvistice (ROMIMAG) își propune să producă o ”bază de cunoștințe” și o Enciclopedie în cinci volume, care să ofere o perspectivă sinoptică asupra moștenirii culturale și a identităților spirituale din România. Având în centru conceptul inovator de imaginar cultural și social, programul va folosi mai multe metodologii multidisciplinare, pentru a pune în evidență principalele domenii ale reprezentărilor colective românești. Conceptele științifice cheie folosite, care asigură originalitatea proiectului, vor fi cele de cercetare a imaginarului, bazine semantice, câmpuri lingvistice, constelații de imagini, paradigme religioase, identitate fractală. Programul va avea 5 echipe, care vor acoperi următoarele domenii: Patrimoniu și imaginar lingvistic; Imaginar literar; Imaginar istoric; Imaginar religios; Imaginar artistic. Pe o perioadă de doi ani, fiecare echipă va reuni circa 20 de cercetători, care vor produce 20 de articole (intrări) prezentând principalele bazine culturale din domeniul respectiv. Corpusul de studii va fi publicat online (pe un site interactiv, conceput ca un ”stup electronic”) și pe hârtie (o Enciclopedie în cinci volume, la editura Polirom din Iași). ”Baza de cunoștințe” ROMIMAG se adresează unor categorii numeroase de public: scriitori, artiști, muzicieni, regizori, lingviști, editori, agenți media, curatori, studiouri audio-vizuale, companii de publicitate, dar și politicieni, leaderi, mediatori sociali și de turism, promotori ai moștenirii culturale, studenți, elevi, publicul cititor. Această imagine panoramică a patrimoniului cultural și spiritual românesc va face posibilă o mai bună înțelegere și cultivare a identităților naționale, locale și de grup, în cadrul interculturalismului european. Scopul său profund este de a permite îmbunătățirea relațiilor dintre comunitățile care locuiesc în România și prevenirea tensiunilor latente și a violenței sociale.

Rezultatele estimate ale proiectului sunt:

O Enciclopedie în cinci volume, care să ofere o perspectivă sinoptică asupra moștenirii culturale și a identităților spirituale din România
40 de articole știițifice
28 de scurtmetraje documentare
2 colocvii naționale
1 congres internațional
2 conferințe de presă
1 site
1 brevet
1 produs nou (tehnologie/serviciu de conservare)

 

Parteneri: